Disclaimer

Mix - home interieur & kids decoration heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Mix - home interieur & kids decoration aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Mix - home interior & kids decoration garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet, of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door mix - home interior & kids decoration gewenst moment worden gewijzigd. 

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor mix - home interior & kids decoration op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Mix - home interior & kids decoration aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaasting van een link naar een website van derden impliceert niet dat mix - home interior & kids decoration de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, docht is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.